Qe prej vitit 1998 nje staf profesionist, i pari ne rajonin Juglindor ,operon suksesshem ne industrine e turizmit dhe prej vitit 2014 nen emrin e ri Olympus Travel &Tours.

 

Pergatitja teorike,eksperienca profesionale shumevjecare ne tregun e udhetimit dhe turizmit,si dhe partneriteti me ofruesit me te mire te sherbimeve,  mundesojne ofrimin e produkteve cilesore, te garantuara dhe me cmimet me te mira ne treg. Serioziteti, perkujdesja ndaj nevojave te klienteve dhe konfidencialiteti perbejne imazhin tone pozitiv shumevjecar.

 

Misioni dhe vizioni yne ecin ne te njetin drejtim dhe perputhje te plote me ato te kolegeve ne vendet me te zhvilluara evropiane, me qellimin final permiresimin e vazhdueshem te cilesise se sherbimit ne tregun turistik dhe te udhetimeve ne rajonin tone sipas standarteve te Bashkimit Evropian, duke e bere udhetimin dhe turizmin , sa me te lehte, sa me te sigurt, sa me te lire, e keshtu duke permiresuar ne menyre modeste cilesine jetes se klienteve tane.